logo

PRETRAŽIVANJE
Vrsta
Lokacija
Cijena do
Oznaka

Authentic Dalmatia

Agencija TRGOSTAN ispunila sve uvjete propisane Zakonom
Agencija TRGOSTAN je dana 14. travnja 2009. godine ispunila sve uvjete propisane Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, što je i potvrđeno Rješenjem Klasa: UP/I-330-01/09-01/489, URBROJ: 526-05-01-01/2-09-2, Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj.